Anders Leren met Paarden

Wanneer een kind vastloopt op school, komt dat vaak doordat de leerstijl van het kind niet aansluit bij hoe de lesstof op school wordt aangeboden. Op school moet je vaak stilzitten en luisteren, dat is een auditieve leerstijl. Bij bijvoorbeeld beelddenkers werkt deze leerstijl niet. Soms krijgen beelddenkers diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafd, hoogsensitief of autisme. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achter. Deze kinderen ervaren elke dag weer frustratie omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl. Anders Leren met Paarden richt zich op deze kinderen. 

Bij Anders Leren met Paarden leert je kind rekenen, spelling, taal of leerstrategieën aan op een andere manier dan op school. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl  (visueel en in beweging in plaats van auditief) ontdekken kinderen dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, het zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Anders Leren met Paarden bestaat bijna altijd uit een traject van meerdere sessies. Tijdens de uitgebreide intake brengen we in kaart waar precies de behoeftes liggen en kijken we welke leerstijlen aansluiten bij het kind. Op basis daarvan stippelen we samen het traject uit. Het aantal sessies dat nodig is, varieert. Alles wordt per situatie en per kind bekeken. Een traject kan ook altijd naar wens aangepast worden wanneer het loopt. 

Elke sessie start met een korte, visuele uitleg. Vanuit dit totaaloverzicht zoomen we in op de afzonderlijke onderdelen. Samen met de paarden bouwen we de leerstof van die dag na in de paddock zodat de leerstof goed gevisualiseerd wordt en het kind er een duidelijk beeld bij heeft.

Als alles klaar staat, volgt een korte warming-up met braingymoefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten samenwerken. Vervolgens wordt de lesstof in beweging en gevisualiseerd aangeboden, zowel op als naast het paard.

Herhalen is belangrijk om de lesstof in te slijpen. Zeker voor kinderen die niet op de reguliere manier leren. Regelmatig thuis oefenen met uw kind is belangrijk. Hiervoor krijgt het kind speciale spelletjes en oefeningen mee zodat jullie spelenderwijs hiaten kunnen wegwerken en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. School wordt ook gevraagd betrokken te zijn. Deze betrokkenheid bestaat uit een vragenlijst die school kan invullen voorafgaand aan het traject. Wanneer dat wenselijk is, kan de samenwerking uitgebreid worden met bijvoorbeeld overleg met de leerkracht of observaties in de klas.